En søndag på Als

Velkommen

www.Popolo.in

 

Helmut Chr. Petersen

I 2016 besøgte 1647 publikummer En Søndag på Als. Det gav et underskud på 204.000 kroner.

En Søndag på Als

En Søndag på Als har foregået 16 gange i Augustenborg Slotspark. Den traditionsrige koncert havde i sin storhedstid 2005-2006 med 7500 musikglade publikummer foran slottet.