Tyskerpigen

(Schwarzwaldmädel)  

21. maj 2015


Egtvedpigen var ikke fra Danmark


ARKÆOLOGI Egtvedpigen var ikke barnefødt i jyske Egtved. Analyser af isotopen strontium i pigens hår, tænder og negle viser, at hun blev født og voksede op mange hundrede kilometer fra Egtved, sandsynligvis i Sydtyskland, og hun kom til Egtved kort tid, inden hun døde.

Egtvedpigen har siden hun blev fundet i 1921, indtaget en plads i danskernes bevidst- hed. Fundet var så velbevaret at vi kom helt tæt på bronzealderens verden, og vi

kan levende forestille os den lyshårede pige med bælteplade og snoreskørt, der blev gravlagt i Egtved en sommerdag 1370 f. Kr.

tvende = to

Bjarkemål = heltedigt fra omkring år 1000

Matador - Kvik og Oluf Larsen - Det er en tysker!Hvis de havde sunget ..


"Den danske sang er en ung tysk pige"


ville det ha`glædet den tyske familie på Amalienborg.


Ungmø
ung blond pige
Gammel blond pige
Skærmbillede 2019-05-03 kl. 17.42.13
glücksborgske
Skærmbillede 2019-01-02 kl. 11.18.39

Den danske kongeslægt har så mange tyske rødder, at slægten måske er mere tysk end dansk. Ihvertfald er det få danske familier, der som kongehuset i den grad har hentet ægtefæller i Tyskland, og først i de seneste generationer er ægtefællerne fundet andre steder end i Tyskland.

Spørgsmålet er, om der overhovedet er danske rødder i det danske kongehus?


Maleri: Maleriet forestiller den danske Christian den 9 og hans familie. Maleriet hænger på Christiansborg og illustrerer, at Christian den 9 nærmest er stamfader til de fleste europæiske kongehuse. De højadelige slægter og kongehuse i Europa er i hele den veldokumenterede tidsregning flettet ind i hinanden.


Christian 9's fulde titel var: Af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

  Venderne, Schleswigerne, Holstenerne, Ditmarskerne, Stormarene, Lauenburgerne og Oldenburgerne hører alle til i Tyskland. Danmark nævnes først - men dog blot som et af 8 geografiske områder. 7:1 til Tyskland.

Uheldigvis for Christian den 9 lagde Danmark sig næsten øjeblikkeligt ud med Preussen i krigen i 1864. Christian den 9 foreslog Bismarck, at Danmark skulle være en del af det tyske rige for at undgå krigen. Men hvor danskerne tager imod tyske konger og dronninger i stribevis var den preussiske kong Vilhelm I og Bismarck ikke interesseret i at tage imod danskere i stribevis. Men episoden illustrerer sindelaget hos Christian den 9. Det handlede om kongemagten og ikke nødvendigvis om danskerne.

  Den nye tyske konge og hans dronning var ikke specielt populære i Danmark, hvor landssoldaterne vandrede i krig mod tyskerne - og Dronning Louise måtte bede politiet beskytte Amalienborg ekstra da Danmark tabte krigen.

Fire af hans børn endte på andre kongetroner: Frederik blev til Frederik 8 af Danmark, Alexandra blev dronning af England, Dagmar blev kejserinde af Rusland og Wilhelm blev konge af Grækenland. Valdemar afstod for at blive konge af Bulgarien - og hans Barnebarn blev konge af Norge.

Hvis kongefamilien havde boet i Nordvestkvarteret i København havde de været en børnerig indvandrerfamilie fra Tyskland, hvis børn blev familiesammenført ud over hele Europa. Ikke en af børnene blev gift med en dansker - og de fleste foretrak at bo andre steder i Europa.

Hvor er det danske blod?


  I bund og grund er kongehuset næppe dansk.

Prins Christian er halvt australier (med britiske rødder), 9 procent tysk, 16 procent svensk og 25 procent fransk. Ikke en dråbe dansk, hvis man går den lige mandlige vej tilbage i historien gennem 18 generationer. Og skulle der være lidt dansk før da vil det maksimalt udgøre 3-5 procent. Det svenske og franske er af relativt nyere dato - før da var slægten tyskere med tysk på.

Interessant i et land, hvor langt de fleste andre indbyggere kan føre deres rødder tilbage til danskere, der var født af danskere og et eller andet sted langt ude måske en enkelt indvandrer med lidt frisk blod. For kongehuset er det omvendt - og det er aldrig lykkes det nuværende kongehus at få dansk blod med ind i de officielle stamtavler.

  Ikke fordi danske piger vil modsætte sig tanken, men fordi dansk blod i kongefamilien ville være kontroversielt. Kronprinsen havde som ung en flirt med en dansk sangerinde, Marie Montell, men det blev ved det. Maria Montell er født i Glostrup, men ikke fra det Glostrupske kongehus.


De kongelige på Ghettolisten.

Med andre ord er der næppe nogen anden familie i Danmark som i så udpræget grad har formeret sig gennem indvandring, familiesammenføring, ægteskaber i familien og fornuftsægteskaber. Man gifter sig helst ikke uden for egne rækker. For kongefamilien er det jo sådan set heldigt, at smykkeloven først er indført i nyere tid. Ellers havde juvelerne raslet ind ved grænsen.

Amalienborg er på mange måder en kongelig indvandrer-ghetto - et parallelsamfund med egne regler hævet over loven og stort set på overførselsindkomster - og ikke alle kan tale dansk uden accent. Der er også mere politi involveret end normalt og endelig er kroner vel også en uvant hovedbeklædning for de fleste. Der uddeles medaljer til dem, der er loyale overfor familien. I de øvrige nordiske lande er man kommet lidt videre i integrationsindsatsen. Måske tøserne i Glostrup skal gøre sig klar til Christian - nu da Frederik så at sige har banet vejen? Er vi i Danmark klar til Dronning Stella Marie Olsen fra Lærkevænget i Glostrup? Eller vil vi hellere have endnu en tysker?

  Bemærk treenigheden: gud, konge og fædreland. Tre elementer: Kristendom, et tysk kongehus og danskerne. Hvordan gud og kongen har sneget sig ind og står først er egentligt mærkeligt. I de sidste krige vi har været involvet i har fjenden haft samme gud og statsoverhovederne har været tyskere. Kun fædrelandet har adskildt os - med undtagelse altså af kongehusets fædreland.

Det med sproget har nok først fået betydning med de elektroniske medier, hvor alle kan høre udtalen. Prins Henrik er måske det første medlem af kongehuset, som danskerne har set skævt til for ikke at tale dansk. Men tidligere har vi ikke haft medier, som i den grad kunne afsløre og udstille at sproget på slottet ikke er dansk. Dansk er så lille et sprogområde, at mange indrejsende næsten ikke orker at lære sproget. Hvad skulle det nytte?

  Nå - stegt flæsk og persillesovs skal ikke afgøre danskheden.

konklusionen må være, man kan af vige ganske meget fra gennemsnittet og endog have en meget fremmed baggrund og så alligevel være dansk. Føler man sig dansk er man dansk. Det er da egentligt meget sympatisk. Og til syvende og sidst kommer vi alle sammen syd fra engang i forhistoriens dyb.

Kongeligt kulturelt indslag