Ansvar

ANSVAR!

 

Har man fra sin tidligste barndom ikke ”kunne gøre for det”?

 

Som til stadighed, altid og under alle omstændigheder, nægter at drage konsekvenserne af sin adfærd?

 

Som ikke har slået den vase i stykker, man har tabt på gulvet?

 

Som ikke har væltet det blækhus, man har væltet? 

 

Og altid, søger efter undskyldninger, finder dem, opfinder dem …

kort og godt, man er vældig bange for et ansvar?

 

Alle vegne er man nødt til at stå inde for, hvad man har udrettet.

Sådan er livet – og det er svært.

 

Hvis man vil undgå ansvar!

 

Ja, så er det kun en mulighed. Bliv embedsmand -

Så hviler ansvaret nok på en, men man har den ikke.

 

Kundskaberne kommer i anden række, er man lidt mageligt anlagt, mere snu en klog, mere bly i bagdelen end karakter og lidt intrigant, er ligegyldigt.

 

I første række kommer, at man passer ind i den embedsmandsstand, som man indtræder i, at man uden besvær tilpasser sig den organisme, som aldeles ikke findes andre steder. 

 

Denne stand har sine egne love, sine selvopfundne kun for den selv gældende dyder og fejl.

 

Den tager kun det til sig, som kan gøre den mere livsdygtige og støder med ufejlbarligt instinkt det fra sig, som ville svække den.

 

Embedsmandsstanden føre sit eget liv, denne stand svømmer ovenpå som olie på vandet.

 

Skulle det utænkelig ske, at nogen komme og vil drage en embedsmand til ansvar.

 

Er der noget der hedder undersøgelseskommissioner; hvor der bliver undersøgt, udspurgt,

vidner bliver ført frem, der kommer, irettesættelser, beskyldninger, bebrejdelser, og meget mere.

 

Der bliver skrevet protokoller op til flere gange, og efter meget, meget lang tid, er det ikke sket noget som helst, og det vil heller ikke komme til ske noget.

 

Ansvaret, er totalt forsvunden i det uvisse?

 

Embedsmanden sidder stadig på sin flade.

 

Ingen bliver straffet, ingen betaler med sin formue, ingen bliver spærret inde.

 

Har man den fornødne gennemsnitsviden, og kan falde ind i denne embedsmandsorganisme, så sidder man faktisk, som i Abrahams skød. 

 

Så længe man ikke støder an mod de udskrevne love i en hemmelig kodeks, så længe er man velbevaret.

 

Ikke mange har oplevet at denne embedsmandsorganisme har udleveret sine egne til en dømmende myndighed?

 

Det sker så godt som aldrig.

 

Embedsmænd har det ufarligste job og uansvarligste bestilling.

 

 

K. T.