Finansøkonomi

En skidt dag for aktionærer

Når børskurserne falder

 

Bekymringerne breder sig næsten til alle,

men nogen blomstrer op.

Deres recept hedder ikke stop,

udsalg af derivater er i top.

 

Finans-hajer sælger kækt

ting de ikke ejer.

Træder selv til side

undgår fald i tide.

 

Hvis bankerne har det skidt,

mister sparerne deres profit.

Hypotekerne kan ikke betales,

og huset skal forlades.

 

Men får systemet en komplikation

handler vores nation.

Staten tager kredit,

sådan får man ny profit.


I hvert land er det en pagt,

hvor man har regeringens magt.

Derfor går pengene i privaten,

og gælden til staten.

 

Hvis kursen igen begynder at gå op

finans-hajer igen siger top.

Spekulanter flyder ud i deres vælde

som folket igen må undgælde.

 

Finansfolk og deres fester til døde,

har den lille mand at bøde.

Men siger folket nej,

der findes en anden vej.

 

Finansfolk og deres hjælper

gør at folket skælver.

Lidt splid bliver sat i gang

Og der er krig i det ganske land.


Fra Die Weltbühne 1930 - frit oversat af HCP

 

 

 

 

Al økonomi er baseret på kreditsystemet.

Det vil sige den fejlagtige antagelse,

at den anden betaler de penge tilbage, han har lånt.


Gør han ikke det, så foretager staten en støtteaktion,

som giver fortjeneste til alle, undtagen til staten selv.


En fallit af den slags er kendestegnet ved,

at befolkningen opfordres til at have tillid.

For det meste er det det eneste, de har tilbage.


Angående verdensøkonomien, så er den speget.

Nationaløkonomi er, når folk ikke kan forstå,

hvorfor de ingen penge har.


Den ældre nationaløkonomi er fra før Kristus til  år 1 efter Karl Max.

Siden har problemet været løst - ganske vist har folk stadig ingen penge,

men nu ved de i hvert fald hvorfor.


Et lands velstand afhænger af den gunstige og ugunstige handelsbalance,

og af de lån, der optages ude og hjemme, samt forskellen mellem derivater

og husenes friværdier og rentefod - i regnvejr er det lige omvendt.


Ofte  rafles der i de forskellige landes nationalbanker hvad diskontoen skal være, en gang lykkedes det en nationalbank at opnå tyve øjne med tre terninger.

Derivater er et finansielt instrument eller produkt,

hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier

eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser.