Fra min tid som barn i rødekro

"HUSKER"

Fra min tid som barn i Rødekro

Af Bjarne Andresen, Odense

Fra

LOKALHISTORISK ÅRBOG 2011

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD OG

ØSTER-LØGUM SOGNE