1864

POLITIKEN

Kritikken af '1864' er en pærevælling af patetisk vrøvl -


Kritikerne har ikke forstået, at den store fortælling er ren og uforfalsket fiktion.


IB MICHAEL, forfatter

Hvis det drejer sig om fiktion – uanset mediet – er svaret enkelt: Historieforfalskning er ’the name of the game’, fortællerens frie ret til at fortolke sit stof. Hvis det derimod drejer sig om dokumentation, er fiktionen naturligvis uvedkommende.


Søndag aften var der tv-premiere på Ole Bornedals serie ’1864'. Personligt følte jeg mig lukket ind i et univers, jeg ikke har oplevet, siden jeg for mange år siden så Bertoluccis ’1900’ på det helt store lærred. Alt er tegnet op, brikkerne sat frem til et storladent spil om mennesker, krig, kærlighed og ambitioner. Vi er helt inde under huden på de personer, vi skal lære at kende, efterhånden som dramaet foldes ud.


Vanvid og krigstraumer lurer. I datidens – såvel som i nutidens – Danmark domineres det politiske verdensbillede af nationalliberalisme. Dengang havde partiet oven i købet ét navn, i dag har det mange.


Det er alt sammen formidabelt lagt frem, fantastisk fotograferet – et guldaldermaleri med al den råhed, som guldaldermalerne fortrængte. Og med en historie, der kigger med fra nutidens sidelinje, endnu i sin tilbliven. Det er med andre ord en optakt, et drama, som skal til at udfoldes i tid og rum.

Istedløven (på tysk kaldet Der Flensburger Löwe) er en skulptur forestillende en siddende løve. Den er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om slaget på Isted Hede i 1850. Den blev opstillet på kirkegården i Flensborg 1862, men blev efter nederlaget i 1864 som krigsbytte ført til Berlin, hvor den opstilledes ved det preussiske kadetakademi i Berlin-Lichterfelde. Efter et initiativ af Henrik V. Ringsted, korrespondent for Politiken, blev statuen i 1945 tilbagegivet til Danmark af det amerikanske militær, der transporterede statuen til København, hvor den blev overgivet til Christian 10. Statuen blev placeret uden for Tøjhusmuseets gård. Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.