En søndag på Als

Velkommen

www.Popolo.in


Helmut Chr. Petersen

I 2016 besøgte 1647 publikummer En Søndag på Als. Det gav et underskud på 204.000 kroner.

20 august 2017


2009

En Søndag på Als

En Søndag på Als har foregået 17 gange i Augustenborg Slotspark. Den traditionsrige koncert havde i sin storhedstid 2005-2006 med 7500 musikglade publikummer foran slottet.