Sønderborg

Velkommen

www.Popolo.in


Helmut Chr. Petersen

SØNDERBORG: Hærens Sergentskole har været en forankret del af Sønderborg by siden 1907, men den æra er nu forbi. Fredag 4. april 2014 sagde skolen officielt farvel til sit hjem i mere end 100 år. De sidste hold sergentelever marcherede fra kasernen til rådhuset, hvor borgmester Erik Lauritzen (S) holdt afskedstale -

Fredag den 4. april 2014 blev flaget strøget for sidste gang på Hærens Sergentskole i Sønderborg.

Skolen er flyttet til Varde.

Oversvømmelser på Sønderbro nytårsaften 1904
januar 2019

Alssundgymnasiet Sønderborg AGS, Grundtvigs Allé 86 i Sønderborg er det yngste af byens to almene gymnasier. Det skiftede navn med kommunalreformen i 2007 navn fra Amtsgymnasiet til Alssundgymnasiet Sønderborg AGS.

Christianskirken - Ringgade102, Sønderborg. Christianskirken er en ret ny kirke, indviet 1957.

"Alspigen" blev afsløret i 1951 på Rådhuspladsen i Sønderborg som en fontænefigur, skænket af Ny Carlsbergfondet. Fra starten fik figuren en sønderlemmende kritik, idet byens borgere ikke mente, den levede op til kvindeidealet. I løbet af årene har man imidlertid taget den til sig, og hvert år danser byens studenter omkring skulpturen.

GRASS-SKULPTUR


Forfatteren og billedkunstneren Günther Grass’ skulptur


’Der Butt im Griff’ opstillet ved Sønderborg Havn.

 Ringridningsmonumentet står ved havnen i Sønderborg

Ringriderstatuen er udført af billedhugger Hans Pauli Olsen.

Rytterstatue af bronze med sokkel af granit. Soklens højde 2,25 m og skulpturens højde 1,90 m. Statuen er indkøbt af Ringriderkomiteen og overdraget til Sønderborg kommune den 10.07.1998.

Martin Frederik ChristianJørgensen levede fra 1884 til 1976 var en byoriginal, der var en kendt, afholdt og populær person i gadebilledet.

»Martin med fløjten«, som var en enspænder i bybilledet. Han kom til Sønderborg i 30’erne og blev en del af bybilledet op gennem 50’erne og 60’erne. Det affødte en del skriverier om originalen, som med høj hat, trillefløjte og kassevogn samlede skrot. Han døde i 1976.

Alssundbroen – højbroen mellem Als og Sønderjylland.

Aflastningsbro for Christian den X’s Bro

Broen over Alssund kom til verden som en aflastningsbro. Gennem mange år havde trafikken på Hovedvej 8 mellem Kruså og Fynshav på Als nemlig måtte ind gennem Sønderborg by og over den gamle Kong Christian den X’s Bro midt i byen, hvilket jævnligt gav anledning til store trafikale problemer – især når broen gik op og skibe skulle sejle gennem broen. Derfor besluttede man sig for at bygge en ny bro over Alssund, der skulle lNy motorvej til Sønderborg

Alssundbroen er i dag en vital del af Hovedvej 8 tværs over Als til Fynshav, hvorfra AlsFærgen forbinder Als med Bøjden på Fyn. Der er afgang fra Fynshav hver hele time i juni, juli og august og hver anden hele time resten af året.

De tre broer over Sønderborgmotorvejen ved Dybbøl.


Danmarks første OPP-projekt på vejområdet

Motorvejen er blevet til i et Offentligt-Privat-Partnerskab – i daglig tale kendt som OPP – mellem Vejdirektoratet og KMG. Den er det første OPP-samarbejde på vejområdet i Danmark.

Kliplev-Sønderborg-projektet er imponerende ved, at det kun var lidt over to år fra spaden blev sat i jorden ved Kliplev, til man kunne fejre åbningen af 26 kilometer ny motorvej 1 ½ år før den aftalte tid.


KMG – Kliplev Motorway Group A/S


Sønderborgmotorvejen går fra motorvej  E45 ved Kliplev til Sønderborg-området og slutter ved Alssundbroen og Sønderborg V hvor der er motortrafikvej videre til Sønderborg C-Ø og til det øvrige Als. Motorvejen åbnede d. 31. marts 2012

Sønderborg Lufthavner beliggende på Kær Halvø ud til Augustenborg Fjord, kun 7 km fra Sønderborg by. Lufthavnen drives af Sønderborg Kommune.

 

Lufthavnen har fast rutetrafik til København flere gange dagligt med Alsie Express.

Offentliggjort 3. februar 2012 af

Museum Sønderjylland


Den gamle pontonbro i Sønderborg - Kong Frederik VII's Bro - blev opført i 1856 og var i brug indtil 1930, da den blev erstattet af en klapbro - Kong Christian X's Bro. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot modtog for nylig den pengekasse, der har været brugt til opbevaring af de bropenge, passanterne skulle betale for at krydse broen. Det giver anledning til at genopfriske historien om ponton-broen - og om, hvorfor Dybbølsiden af Sønderborg i folkemunde omtales som "den krist'le" ("kristelige") eller "den kristne side."

En film af museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.