Ringriderfest i Sønderborg.

Ringrideroptog og koncert på Rådhustorvet lørdag den 13. juli 2013 i Sønderborg

Ringridnings optog Sønderborg søndag den 14. juli 2013

Fra Wikipedia:

Ringriderfesten i Sønderborg blev stiftet 1888. Under de to verdenskrige og på grund af mund- og klovsyge har festen været aflyst et par gange, så ringriderfest nr. 100 blev først holdt 1998. Ringridning i Sønderborg afholdes altid den anden weekend i juli og finder sted på Ringriderpladsen i Sønderborg. Ringriderfesten varer fra fredag til mandag. Fredag og søndag er der rytteroptog igennem byen og efterfølgende er der ringridning på pladsen. Mandag afholdes den traditionsrige Ringriderfrokost, der er en herrefrokost med ca. 1600 deltagere (2012).

Sønderborg Ringridning 1888 - 2013